02188739680 ghanbarian14@gmail.com

جراحی پلاستیک بینی (رینوپلاستی)

Untitled pictureعمل جراحی پلاستیک بینی با توجه به پیشرفت هایی که در این رشته طی سال های اخیر انجام شده بصورت یک عمل اپیدمیک در آمده و پا را فراتر از جایگاه خود در

میان جوامع مختلف و بخصوص ایران گذاشته است.
تمام کسانی که احساس نیاز به این جراحی را دارند ، نمی توانند کاندید مناسبی برای این عمل باشند. بلکه تعیین مورد جراحی آن باید به عهده ی جراح باشد. چه بسا کسانی که ممکن است نتیجه جالب و درخشانی بر اساس انتظارات خود عایدشان نگردد. به هر حال هر که طاووس خواهد ، جور هندوستان کشد.
این عمل مثل هر عمل جراحی ، امتیازات و عوارض خاص خود را دارد. علی رغم همه ی جاروجنجال هایی که در مورد آن در محافل اجتماعی و علمی داشته است ، هنوز به عنوان یک عمل شایع در سراسر دنیا انجام می شود

اطلاعات مهم در رابطه با عمل جراحی بینی

مقدمه : عمل جراحی زیبایی بینی چیست؟ بینی ساختمان بسیار پیچیده ای دارد و در هر فردمختص شخص اوست وبا دیگری متفاوت است بینی یکی از برجسته برین وقابل توجه ترین ساختمانهای صورت هر فرد است. شکل بینی در رابطه با بقیه ی اجزا صورت یک اثر مهم در ظاهر صورت شما دارد. به علاوه بینی نقش مهمی درانتقال وکنترل هوا وگرم ومرطوب کردن هوا قبل از رسیدن به ریه حس بویائی دارد. بد فرمی های ظاهری بینی شایع است اما در همه موارد لزوماَ با اختلال در عبور هوا وانسداد تنفسی نیست. دفرمیتی (بد فرمی ) بینی می تواند به دلیل ضربه های قبلی به بینی باشد یا ممکن است علت مادرزادی یا علل دیگر داشته باشد. از نظر ساختمانی بینی را در صورتی که سر به عقب خم شود می توان به صورت یک سه پایه مشاهده کرد .دیوارهای بینی خارج سه پایه را تشکیل می دهد وسپتوم که بینی را به دو نیمه تقسیم می کند پایه مرکزی سه پایه است . وقتی بینی می شکند یا با ضربه آسیب می بیند شایعاَ دیوارهای خارجی بینی به علاوه ستون مرکزی (سپتوم ) آسیب می بیند . وقتی سپتوم بینی خم، شکسته یا آسیب می بیند می تواند باعث انسداد راه هوائی بینی بین دوبازوی سه پایه شود. برای صاف کردن مناسب سپتوم بینی با جراحی شایعاَ لازم است که دیواره های خارجی اجزا داخلی همزمان اصلاح شوند که در این صورت به آن سپتورینوپلاستی می گویند که توضیح داده می شود. پروسه ی جراحی که سپتوم بینی را تغییر می دهد با اشکالات تنفسی می باشد نه زیبایی بینی. گروه مهم وبزرگ دیگری از جراحی های بینی در جهت تغییر وبهبود ساختمان خارجی و ظاهر بینی می باشد که به آنها رینو پلاستی می گویند. هدف از این عمل بهبود اختصاصی خصوصیات بینی در ارتباط با صورت به منظور تقارن زیبایی وتعادل بینی در رابطه با اجزا دیگر صورت است. رینوپلاستی وسیتوپلاستی جراحی هایی هستند که با برشهایی کوچک در خارج وداخل بینی صورت می گیرد. اکثر رینوپلاستی همراه با سیتوپلاستی وعمل جراحی شاخک های بینی به منظور ایجاد زیبایی واصلاح تنفس هر دو با هم صورت می گیرد که با آن سپتو رینوپلاستی به علاوه توربیتکتومی اطلاق می شود بینی ساختمان بسیار پیچیده ای از اجرا صورت است ودر هر شخص مختص خود اوست. سهم بینی در خصوصیات ظاهری صورت خیلی زیاد است چه در چهره خوشایند یا نا خوشایند. بر اساس ساختمان اختصاصی بینی وظاهر آن در رینو پلاستی شاید بیشتر از هر عمل زیبایی دیگر خصوصیات بینی شما در رابطه با سایر اجزا دیگر صورت باید در نظر گرفته واصلاح شود . درنقشه درمانی شما ما همیشه سعی در نگهداری خاصه های مثبت بینی شما و یا بهبود خصوصیات اجزاء دچار مشکل شده یا به هم ریخته داریم. این غیر منطقی است که یک بینی ایده آل روی صورت شما خلق کرد. در این روش تعادل اساسی بین بینی ودیگر اجزاء صورت شما نادیده گرفته شده واحتمالاَ نتیجه آن با صورت شما جور نخواهد شد. تغییرات اختصاصی واز بین بردن خصوصیات منفی در جهت کسب تقارن وتعادل بینی وصورت واصلاح تنفس شما هدف ما از سپتورینوپلاستی است . در بینی بیش از هر عمل زیبایی دیگر مهم است. که عمل محافظه کارانه صورت گیرد و بینی شما عملی به نظر نرسد. به این دلیل ما وقت زیادی جهت توضیح خصوصیات اختصاصی بینی شما در رابطه با از بین بردن خواص ناخوشایند از دید شما ومحدویت های عمل جراحی برای اصلاح آنها بدون ایجاد یک بینی که عملی و غیر طبیعی به نظر برسد صرف خواهیم کرد عارضه ای که در عمل جراحی مکرر دیده شده وخواهد شد. در روش جراحی اصلاح اشکالات بینی سعی بر محافظه کارانه عمل کردن از همه جهات است عمل جراحی مجدد جهت مشکلات جزئی بینی در حدود 3% تا 2 بیماران ما یک سال پس از عمل اولیه ممکن است لازم شود که درمقابل عمل وسیع اولیه خیلی کوچکتر است. کنار هم قرار گرفتن اجزاء ساختمانی بینی برای هر شخص منحصر به فرد است و اگر در عمل اول زیاد برداشته شود بازسازی مجدد فوق العاده مشکل است بنابر این بهتر است از ابتدا محافظه کارانه عمل شود چون بعد از عمل بینی تا چند ماه در حال تغییراست هر جراحی مجدد روی آن باید حداقل یکسال بعد صورت گیرد. من برای محدود جراحی های مجددی که لازم باشد انجام شود وجهی دریافت نمی کنم ولی شما باید هزینه بیمارستان و بیهوشی را بپردازید. نتیجه هیچ عمل جراحی زیبایی100% ایده آل نیست. اگر شما بتوانید روی نکات مثبت ودرجه بهبودی بینی خود به جای بعضی از اشکالات جزیی متمرکز شوید شما بعد از عمل از نتیجه آن لذت می برید اگر اشکالات جزیی مانع دقت شما به درجه بهبودی وتغییر کلی بینی شما می شود شما احتمالاَ بهتر است عمل نکنید. هر اشکال جزیی در رینو پلاستی نیاز به عمل جراحی مجدد ندارد نتیجه عمل جراحی مجدد کمتر قابل پیش بینی است وممکن است خطرات بیشتری داشته باشد. من این مسایل را برای شما توضیح خواهم داد اگر شما جزو 2یا 3 درصدی باشید که نیاز به عمل جراحی مجدد پس از یک سال (دقت فرمایید حتماَ پس از یک سال از عمل قبلی ) داشته باشید. هدف از همه ی جراحی های زیبایی بهبود چهره وظاهر شما هر اندازه که ممکن است می باشد. با در نظر گرفتن نقاط بخصوص به هم ریخته شده واصلاح آنها ونگهداری مناطقی که دست نخورده باقی مانده است ودر واقع حذف خصوصیات منفی ونگهداری خصوصیات مثبت ونتیجه در مجموع باعث تنفس و وضعیت ظاهر شما خواهد شد. عمل های جراحی بینی جادو نیست. آنها عمل های اختصاصی با نقشه ی مناسب برای بهبود چهره شما است وبیشتر از آن نخواهد بود. آن که شما از نتیجه ی عمل جراحی بینی خوشحال باشید خیلی بستگی به آن دارد که شما چگونه با من ارتباط برقرار می کنید . وحالات اختصاصی از چهره ی شما که برایتان خوشایند است را بیان کنید و چگونه من با شما ارتباط برقرار کنم و آنچه را که یک عمل جراحی می تواند یا نمی تواند در جهت رفع مشکل به شما کمک کند توضیح دهم . عمل جراحی زیبایی بینی انجام نمی شود که معجره کند. جراحی زیبایی بینی مجموعه ای از علم وهنر است وتماماَ در حیطه کنترل من وشما نیست بنابر این گارانتی وضمانت قطعی نتایج جراحی شما غیر ممکن است. چگونگی پیش بینی نتیجه ی عمل شما به فاکتورهای متعددی از قبیل حالت پوست شما نوع مشکلات موجود طبیعت ساختمان های استخوانی زیر پوست بینی وصورت به علاوه فاکتورهای ژنتیکی شما دارد پس از صحبت با شما ومعاینه شما من تمام سعیم را خواهم کرد که به طور واضح ودقیق عقیده ام را راجع به اینکه آیا یک عمل جراحی اختصاصی می تواند به طور عمده نکاتی را که مد نظر شما است با درجه ی بالایی از اطمینان و حداقل ریسک برآورده کند یا خیر. هر جراحی زیبایی بینی ممکن است عوارضی نیز داشته باشد. من سعی می کنم خطرات احتمالی را برای شما روشن کنم وپاسخ هر سوالی که شما داشته باشید را بدهم. تصمیم نهایی درجهت انجام عمل جراحی با شما است. ومن شما را راهنمایی می کنم که با دقت و دید باز تصمیم بگیرید.در اولین مشاوره با شما وقتی من شما را ملاقات کردم شرح حال داروهای مصرفی ضربه ها وصدمات قبلی به بینی شما حالات آلرژیک وجراحی های احتمالی که شما ممکن است روی بینی خود انجام داده باشید را سوال می کنم ما با هم مشکلات اختصاصی را که شما در رابطه با بینی خود چه از نظر تنفسی وچه از نظر زیبایی که می خواهید آنرا اصلاح کنید مرور می کنیم. پس از معاینه ظاهر خارجی بینی و وضعیت داخلی بینی شما من برای شما جزئیات درخواست شما ودرجه ای را که من احساس می کنم می توانم با عمل جراحی به آن دست یابم توضیح خواهم داد . وقتی که تصمیم به عمل جراحی گرفته شد عکس های قبل از عمل آزمایش وتست های انتقادی وآزمایشات لازم دیگر به علاوه مشاوره داخلی درخواست می شود . عکس ها در نقشه ی درمانی عمل وپیگیری جراحی بینی شما بسیار مهم هستند و نگهداری می شوند. قبل از عمل جراحی من وسیعاَ این عکس ها را آنالیز وبررسی می کنم وآنها را با اطلاعاتی که از شرح حال ومعاینه شما گرفته ام جمع کرده ونقشه ی درمانی شما را مشخص می کنم.مشاوره ی داخلی جهت اطمینان کامل از سلامتی شما ورد کردن بیمارهای نهفته ای است که شما ممکن است داشته باشید ومتوجه نباشید ضروری است. من برای شما هزینه ی عمل جراحی وهر سوالی که شما داشته باشید را توضیح می دهم. اگر اختلال بینی شما از تروما (ضربه ) حاصل شده باشد ومشکلات شدید تنفسی ایجاد کرده باشد یا مادر زادی باشد یا مشکلات کمتری داشته باشد هزینه متفاوت است و اصولاَ بینی هر شخص منحصر به خود آن فرد است وبا دیگری متفاوت است. در علم پزشکی قانونی است که می گوید: هر بیمار مشابه کتابی است که یکبار نوشته می شود.قبل از عمل جراحی بینی شما من با دستیارم ومتخصص بی هوشی و مرکز درمانی جهت روز عمل جراحی شما هماهنگ می کنم وسعی می کنم حتی الامکان عمل در زمانی باشد که مورد علاقه شماست. آسپیرین وهیچ داروئی در ترکیب آن به رفته باشد نباید از دو هفته قبل از عمل مصرف شود زیرا با انعقاد طبیعی خون تداخل می کند سیگار گردش خون را تا حدودی مختل می کند وباید قبل از عمل تا دو هفته بعد از عمل قطع شود. شخصی را در نظر بگیرید که در بیمارستان وشب اول بعد از عمل مراقب شما باشد هیچ غذا یا مایعاتی را حداقل 8 ساعت قبل از عمل نخورید زیرا صحت بی هوشی شما نیازمند این است که معده ی شما کاملاَ خالی باشد. هر دارویی را که قبل از عمل مصرف می نمائید به ما یار آوری کنید . لباس راحت بپوشید که روی صورت وسر شما کشیده نشود.عمل جراحی شما لطفاَ صبح روزعمل ساعت 7 صبح در بخشد جراحی حاضر باشید وشب قبل از عمل استراحت کافی داشته باشید و از ساعت 12 نیمه شب به بعد چیزی نخورید یا نیاشامید . پرسنل بخش، داروهای قبل از بی هوشی را به شما یادآوری می کنند وشما مقداری دارو حداقل یک ساعت قبل از بی هوشی خواهید گرفت که شما را مقداری خواب آلوده می کند و در کنترل فشار خون واضطراب و خون ریزی هر چه کمتر ضمن عمل مؤثر است. عمل جراحی شما زیر بی هوشی عمومی انجام می شود. شما هیچ دردی را احساس نمی کنید و عمل به حداقل را به خاطر نمی آورید. پس از آنکه تکنسین و دکتر بی هوشی داروهای بی حسی موضعی با ترکیب با داروی ضد خون ریزی در بینی شما تزریق خواهد شد که خون ریزی ضمن عمل به حداقل برسد. سپس تمام صورت وبینی شما با محلول ضد عفونی برداشته می شد که در این روش ها ی تخریبی یک پارچگی قوس غضروفی تیپ بینی مختل می شد واستحکام تیپ بینی تا حدود زیادی تغییر می کرد و خطر عوارض بعد از عمل را زیادتر می کرد. در بیش از 95% موارد ما می توانیم از روش های غیر تخریبی استفاده کرده و حداکثر قوام وقدرت تیپ بینی شما را حفظ کرده وخطر تغییر شکل های بعدی را به حداقل برسانیم. به ندرت لازم است در بینی های غضروف تیپ بسیار بزرگ (طویل یا عریض ) با حفظ قوس اصلی بینی در تیپ بینی از انتهای دو طرف برداشته شود که در این صورت نیز بینی استحکام خود را حفظ می کند. در تمام طول عمل در صد اکسیژن خون شما فشار خون ونواز قلب شما با دستگاه های استاندارد مانیتور (چک ) می شود. پس شما در رابطه با مدت زمان عمل نگران نباشید چون همه علایم حیاتی شما دقیقاَ کنترل می شود و جهت عمل جراحی دقیق وظریف وقت کافی لازم است. در انتهای عمل جراحی شما پک داخل بینی دارید که بسته به وسعت عمل شما 3 یا 1 روز بعد خارج خواهد شد ولی در بیش از 90% صبح روز بعد خارج می شود. بعد از عمل جراحی بینی درجاتی از گرفتگی بینی وترشح آبکی و خونابه طبیعی است ولی شما می توانید به طور نسبی با بینی تنفس نمایید.(پس از عمل شما به اطاق ریکاوری برای مدت مناسب منتقل خواهید شد تا علایم حیاتی شما کاملاَ تثبیت شود ودر آنجا بیدار می شوید وسپس به داخل بخش تحویل داده خواهید شد ) ودستورات جراحی داخل بخش در پرونده شما قید شده است. یک گچ کوچک خارج بینی شما گرفته خواهد شد که معمولا یک هفته بعد برداشته می شود. شما در ضمن عمل کاملا خواب هستید و در وضعیت مناسب وراحت قرار می گیرید که راحتی شما ودقت جراحی ما بر روی شما به حداقل برسد. تمام بیماران رینوپلاستی می توانند عصر همان روز به منزل بروند.

بعد از عمل جراحی شما هنگام ترخیص داروئی از آنتی بیوتیک ومسکن برای کنترل درد و معاینه وخارج کردن مش مرخص می کنیم.پیش گیری از عفونت می گیرید. داروها را بهتر است با مقداری غذا یا میوه بخورید که عوارض جانبی برای معده شما نداشته باشد. رژیم غذایی شما ابتدا را مایعات شروع می شود که اگر بدون حالت تهوع با مشکل تحمل کردید. به غذای معمولی ونرم تغییر داده خواهد شد . وقتی شما به خانه می روید کاملا راحت باشید و روی کاناپه یا در تخت خواب استراحت کنید وزیر سر شما کمی بلند باشد. بلند بودن زیر سر شما برای چند روز اول تورم را کمتر خواهد کرد. ناراحتی بعد از عمل جراحی بینی زیاد نخواهد بود بخصوص بعد از 24 ساعت اول. و در صورت درد از مسکن استفاده کنید. ترشح بینی حداقل 4 تا 3 روز یا شاید بیشتر طبیعی خواهد بود. در 48 تا 24 ساعت اول ترشحات قرمز رنگ است و روز به روز بهتر می شود اگر ترشحات زیاد باشد شما می توانید یک گاز کوچک زیر بینی خودر بچسبانید یا به آرامی زیر بینی را با دستمال کاغذی تمیز نمائید. ترشحات تمایل دارند در ابتدای سوراخ بینی تجمع یابند وشما می توانید آنها را به آسانی با گوش پاک کن آغشته به آب اکسیژنه تمیز نمایید. این برای محل های برش عمل شما هیچ ضرری ندارد. در 2 یا 1 روز اول 3 تا 2 بار ودر روزهای بعد معمولا یکبار تمیز کردن بینی کافی است. چسب روی بینی قرار داده می شود که پوست را به اسکلت زیر پوست که تغییر داده شده است بچسبانید و ورم بینی را کمتر کند وسپس یک گچ کوچک گرفته خواهد شد .چسب وگچ را حتی الامکان خشک نگه دارید. ولی شستشوی با دقت صورت وموها را می توانید زود شروع کنید. شما می توانید تغییر زیادی را در بینی خود حتی وقتی چسب وگچ روی بینی شماست ببینید. معمولا تمام نقاط تغییر کرده وقتی گچ را برمی داریم مشخص است. شما ممکن است یک دوره تورم در بینی را پس از برداشتن گچ احساس کنید ولی معمولا در هفته سوم تا چهارم بیشتر تغییرات مشخص است. تغییرات نامحسوس در جهت ظرافت بینی شما تا چندین ماه ادامه دارد. بخصوص در تیپ بینی شما یعنی راه تحتانی بینی . سعی کنید آرام باشید نه شما ونه من قادر نیستیم مکانیسم ترمیم وبهبودی بدن شما را تغییر دهیم. سعی کنید تمرکزتان روی بهبود کلی باشد واز تغییرات جزیی در بعضی نقاط نگران نباشید. اغلب اکثر تغییرات جزیی ناخوشایند ظرف چند ماه بهبود می یابند. پس از عمل جراحی حداقل برای 6 تا 4 هفته عینک نزنید ودر صورت لزوم آنرا با چسب به پیشانی وصل نمایید. لنز تماسی را می توانید 4 تا 3 روز بعد استفاده کنید. خون مردگی کبودی بعد از عمل جراحی طبیعی است. درجه کبودی وزمان آن در افراد مختلف متفاوت است. اغلب خون مردگی متوسط خواهد بود ومعمولا ظرف 14 تا 10 روز جذب می شود. درجات بسیار کمی از تورم ممکن است تا یکسال باقی بماند بخصوص در تیپ بینی. ونتیجه ی نهایی رینو پلاستی یکسال بعد از عمل است. تغییرات بینی پس از 8 تا 6 هفته بسیار تدریجی خواهد بود. پس از عمل جراحی وضعیت عبور هوا از بینی شما بخصوص اگر انحراف سپتوم ومشکل تنفسی قبل از عمل داشته باشد تغییر خواهد داشت وشما عبور هوای بیشتری را از بینی احساس می کنید وچند هفته طول می کشد که به تنفس جدید وبهتر عادت کنید. غشاهای بینی ممکن است تا چند هفته تا به تعادل برسد تحریک پذیر باشد. این تغییرات وتطابق معمولا جزیی است ونیاز به دارو ندارد. فعالیت های عادی و روزانه شما از روز بعد از عمل شروع خواهد شد ولی ترتیب فعالیت های ورزشی وسنگین در برگه ی بعد از عمل شما ذکر شده است که به شما داده خواهد شد. در ضمن عمل پوست از روی اسکلت بینی جدا می شود وپایانه های عصبی ظریف آسیب می بیند وبینی حسش نسبت لمس تا چندین هفته بعد از عمل کمتر خواهد بود ولی حس بینی شما به تدریج با رشد کردن پایانه های عصبی حسی به حالت نرمال بر می گردد. در تیپ بینی حس کامل تا چندین ماه حداکثر تا یکسال کامل نمی شود. وقتی که تیپ بینی شما کم حس باشد احساس می کنید که تیپ بینی تان بزرگ است درست مثل وقتی که شما احساس بزرگی لب می کنید. در هنگامی که دندان پزشک قسمتی از لب ودندان شما را بی حس می کند. بر اساس وسعت عمل بینی ممکن است نسبت به لمس تا دو سه هفته کمی دردناک باشد وپس از آن به سرعت بر طرف می شود. داروهای ضد درد معمولا بیش از چند روز لازم نیست. روز پنجم تا هفتم با هماهنگی بخیه ها خارج بینی وگچ شما برداشته خواهد شد. بخیه های داخل بینی جذبی بوده وظرف 3 تا 2 هفته جذب می شود. اگر شما هر سوال یا مشکل دیگری دارید لطفا تماس بگیرید. محدودیت ها وخطرات و عوارض احتمالی عمل جراحی بینی ناراحتی های اولیه معمولا نتیجه ی انسداد نسبی بینی وترشحات اولیه بعد از عمل خواهد بود وظرف چندین روز بر طرف می شود. به دنبال عمل جراحی سپتوم وانحراف سپتوم های شدید با مشکل تنفسی وانسداد بینی افزایش عبور هوا دربینی ممکن است احساس غریبی به شما بدهد که شما ظرف چند هفته به تنفس آسانتر وجدیدتر عادت می کنید. مخاط وپوشش بینی نیز نیاز به مدت 8 تا 6 هفته جهت تطابق واز بین رفتن تورم وتحریک بینی دارد. من شما را تشویق می کنم که اجازه دهید مکانیزم طبیعی بدن شما خود را با وضعیت جدید تطابق دهد واز اسپری های بینی یا داروهای دیگر استفاده نکنید. خون ریزی شدید بدنبال عمل جراحی بینی نادر است واگر اتفاق بیفتد پک بینی یا پیدا کردن نقطه خون ریزی دهنده وکنترل آن ممکن است لازم شود. نامنظمی های مختصر در مناطق کوچکی از بینی ممکن است به دنبال رینو پلاستی وجود داشته باشد وممکن است نیاز به اصلاح در آینده ( یک سال بعد) داشته باشد. همانطور که در بالا شرح داده شد یک اصلاح بعدی مختصر بسیار ترجیح دارد به اینکه درعمل اولیه بینی قسمت زیادی از غضروف واستخوان بینی برداشته شود اغلب عمل ثانویه در صورت نیاز خیلی جزئی خواهد بود. عفونت یک عارضه احتمالی در هر عمل جراحی است ولی در بینی بسیار نادر است. گاهی عفونت گزارش شده است ولی شانس این عارضه کمتر از 1% است که باید کنترل شود و گاهی محل عفونی درناژو تخلیه شود. فین کردن بی دلیل و دستکاری بینی بعد از عمل جراحی ممکن است باعث جابجایی اجزاء بینی وعدم تقارن یا خون ریزی شود که اگر زود تشخیص داده شود به صورت رضایت بخش بدون عمل جراحی اضافی کنترل واصلاح می شود. غضروف سپتوم بینی شما مثل یک فنر است و وقتی حرکت داده می شود تمایل دارد به حالت اولیه برگردد. ما باید این فنر را ضعیف کنیم. چون سپتوم در مثال سه پایه ی مرکزی بینی واستحکام بینی را حفظ می کند باید یک تعادلی بین تضعیف حالت فنریت آن با اصلاح اختلالات و بد فرمی های آن با حفظ حالت استقامت آن ایجاد شود و نقش پایه ی مرکزی سه پایه حفظ شود. به دلیل اصلاح ناقص وبرگشت کمی دفرمیتی گاهی می تواند رخ دهد. فاکتورهای اختصاصی در پروسه ی بهبودی شما وجود دارد که همه ی آنها را ما نمی توانیم کنترل کنیم. اگر مناطقی خوب ترمیم نشد یا اثر زخم اضافی ایجاد شد می تواند دفرمیتی های ( بد فرمی های ) قابل دید در خارج یا داخل بینی شما ایجاد نماید. اینها بسیار نادر وغیر معمول است و معمولا با عمل ثانویه اصلاح می شود. موارد نادری از کاهش حس بویایی یا از بین رفتن حس بویایی گزارش شده است که در بیماران ما تاکنون رخ نداده است ولی از نظر تئوری ممکن است. تمام عوارض ذکر شده در بالا بسیار غیر معمول است ولی ممکن است گاهی علی رغم عمل جراحی دقیق واستاندارد رخ دهد . موارد ذکر شده برای احساس خطر کردن شما نیست بلکه برای آگاهی واطلاع دقیق شماست.

نتیجه رینوپلاستی یکی از مهمترین عمل های جراحی زیبایی هم برای بیمار وهم برای پزشک است جهت کسب نتیجه
ی مطلوب در رینو پلاستی درک کامل شما وارتباط بین جراح و بیمار و توانایی ما در جهت کسب خواسته های شما و اصلاح آنها با توجه به خواص اختصاصی اجزاء ساختمان بینی شما ضروری است